XII Włoszczowskie Targi Runa Leśnego

W niedzielę 17 września br. odbyły się XII Włoszczowskich Targów Runa Leśnego, które w tym roku były współorganizowane i współfinansowane w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Współorganizatorami wydarzenia byli: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Nadleśnictwo Włoszczowa, Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.


Po przywitaniu zaproszonych gości i przemowach organizatorów ze sceny wybrzmiał dźwięk myśliwskich rogów, obwieszczający oficjalne rozpoczęcie XI Włoszczowskich Targów Runa Leśnego. To coroczna tradycja, która stała się już nieodłącznym i symbolicznym elementem imprezy.
Bardzo dziękujemy wszystkim organizacjom, które zgłosiły się do udziału w Targach, wiemy ile pracy, czasu i poświecenia włożyły w przygotowanie swoich stosik. W tym roku było ich 21:
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Czostkowie
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Czarncy
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawej Górze
4. Koło Gospodyń Wiejskich w Łachowie
5. Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowie
6. Koło Gospodyń Wiejskich w Bebelnie
7. Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Wiśniowej
8. Koło Gospodyń Wiejskich w Żelisławiczkach
9. Koło Gospodyń Wiejskich w Cieślach
10. Koło Gospodyń Wiejskich w Ogarce
11. Koło Gospodyń Wiejskich w Motycznie
12. Koło Gospodyń Wiejskich w Olesznie
13. Koło Gospodyń Wiejskich w Koniecznie
14. Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Świdzińskiej
15. Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbiu
16. Koło Gospodyń Wiejskich w Mieczynie
17. Koło Gospodyń Wiejskich w Marchocicach
18. Koło Gospodyń Wiejskich w Dzierzgowie
19. Koło Gospodyń Wiejskich w Bałkowie
20. Koło Gospodyń Wiejskich w Krasocinie – Krasockie Babki
21. Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Mrowinie – Morvianki


Niemalże wszyscy wystawcy zgłosili chęć udziału w konkursach na „Najładniejsze stoisko” oraz „Najsmaczniejszą potrawę z darów runa leśnego”, dlatego tuż po oficjalnym rozpoczęciu członkowie komisji oceniającej potrawy wyruszyli do stoisk. Jury wybierające najładniejsze stoisko przystąpiło do oceny ok . godz. 15.00
W tym roku w skład komisji wchodzili:

„Najładniejsze stoisko”
1. Zbigniew Matyśkiewicz
2. Irena Orzechowska
3. Aneta Jończyk
4. Agnieszka Górska
5. Ilona Jackiewicz – Struska
„Najsmaczniejsza potrawa z darów runa leśnego”
1. Maria Zawada
2. Małgorzata Gusta
3. Anna Łęgowik
4. Mariusz Wertka
5. Radosław Kiszka


W czasie obrad komisji na scenie można było podziwiać: artystów z Ukrainy, „Cyganeczki” z Tarnawej Góry, „Cieślaneczki”, Kapelę Powiatową, Włoszczowskich Muzykantów i „Skorkowianki”, chór „Niezastąpieni” oraz zespół Ayahuasca. Po występach przyszedł czas na ogłoszenie wyników konkursów. W tym roku na podium znaleźli się:


„Najładniejsze stoisko”
1. Stowarzyszenie z Marchocic
2. Koło Gospodyń Wiejskich z Oleszna
3. Koło Gospodyń Wiejskich „Przepióreczka” z Tarnawej Góry

„Najsmaczniejsza potrawa z darów runa leśnego”
1. Koło Gospodyń Wiejskich z Krasocina – Krasockie Babki
2. Koło Gospodyń Wiejskich z Bebelna
3. Koło Gospodyń Wiejskich z Ostrowa

Gwiazdą wydarzenia był zespół LOKA, który swój występ zaczął nieco po 17.00 i porwał tłum do wspólnej zabawy.
Wydarzenie zgromadziło mieszkańców miejscowości z terenu Powiatu Włoszczowskiego, ale również przedstawicieli władzy. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.:

Bartłomiej Dorywalski Poseł na Sejm RP
Jacek Włosowicz Senator RP
Dariusz Czechowski Starosta Włoszczowski
Łukasz Karpiński Wicestarosta Włoszczowski
Członkowie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Małgorzata Gusta i Rafał Pacanowski
Zbigniew Matyśkiewicz Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego
Mariusz Wertka Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
Radosław Kiszka Zastępca Nadleśniczego Nadleśnistwa Włoszczowa

Grzegorz Piec Starosta Konecki
Paweł Faryna Starosta Jędrzejowki
Artur Konarski Radny Wojewódzki
Ireneusz Gliściński Wójt Gminy Krasocin
Sławomir Krzysztofik Wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty

Ponadto zawitali także radni powiatowi oraz radni gminni.


Dziękujemy sponsorom XII Włoszczowskich Targów Runa Leśnego, którymi są:


1. Nadleśnictwo Włoszczowa
2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie
3. Villa Aromat
4. Bank Spółdzielczy Włoszczowa
5. Firma Handlowo – Usługowa RAFMAL – Rafał Orlikowski
6. Trans-Bus Cezary Piech
7. Firma Budowlana Zbropol – Leopold Kwapisz
8. Prywatny Gabinet Stomatologiczny – Łukasz Michalski
9. SEM PC Paweł Cisowski
10. Dariusz Gaj Agroturystyka „Na błotach”
11. Tachokontrol – Jerzy Wiśniewski
12. Justyna Celebańska
13. Paweł Bąk Europlus
14. Firma Handlowo – Usługowa Robert i Beata Bąk
15. Erka Instal – Karol Rylski
16. Pichcibryka Michał Śliwiński

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli nas w organizacji wydarzenia, a są to:

1. Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
2. Nadleśnictwo Włoszczowa
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie
4. Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie
5. Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
6. Wydział Komunikacji Powiatu Włoszczowskiego
7. Pan Marek Klapa

8. Pan Paweł Pięta


Dziękujemy!

Skip to content