Oferta

Centrum jest powiatową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Powiat Włoszczowski. Istnieje od 2007 roku.

Zakres działalności

 1. Podstawowym zadaniem Centrum jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, kultury fizycznej oraz organizowanie i popularyzacja rekreacji i turystyki na terenie Powiatu Włoszczowskiego.
 2. Przedmiot działalności Centrum stanowią, w szczególności:
  1) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działania Centrum,
  2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
  3) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
  4) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
  5) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru i sztuki ludowej oraz zainteresowań wiedzą i sztuką,
  6) organizowanie wystaw,
  7) organizowanie konkursów w różnych dziedzinach,
  8) organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali,
  9) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie rekreacji, wypoczynku i turystyki,
  10) właściwa eksploatacja, konserwacja i modernizacja obiektów przekazanych w użytkowanie Centrum,
  11) prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  12) tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
  13) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej i turystyki,
  14) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia,
  15) organizowanie zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej i turystyki,
  16) prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej,
  17) edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury,
  18) organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej skierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych,
  19) podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury dla osób niepełnosprawnych,
  20) tworzenie ofert i warunków umożliwiających kulturalne wykorzystanie czasu wolnego przez mieszkańców powiatu Włoszczowskiego,
 3. Centrum może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska i instytucji działających na jego terenie.

Zapraszamy do współpracy instruktorów i trenerów

 

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu

 

Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie

ul. Koniecpolska 42
29-100 Włoszczowa

tel. 41 39 43 590,
M:  795 190 370
e-mail: biuro@pckr-wloszczowa.pl

Obiekt czynny:

pon –  pt w godz. 8:00 – 22:00

sobota w godz. 9:00 -17:00

Formularz kontaktowy

  Skip to content