Ogłoszenia

Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie działając zgodnie z art. 27       ust. 2 i art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 87) informuje, iż posiada do zagospodarowania poprzez sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.

 

Wszystkie informacje i dokumenty  znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej:

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO-PCK-R(2)(1)

Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3

Oferta_zakupu-PCK-R – Załącznik nr 2(1)

Załącznik nr 3 do ogłoszenia – umowa

 
 
 

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego
we Włoszczowie” w ramach projektu „Infrastruktura Domów Kultury 2023” dofinansowanego przez
Narodowe Centrum Kultury, Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie zwraca
się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie robót remontowych dachu na budynku PCK-R we Włoszczowie.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Projekt umowy – Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3

Oświadczenie -przeciwdziałanie wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej – Załącznik nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu

Oświadczenie o zapoznaniu z opisem – dach zał. nr 6

Oświadczenie o braku powiązań

 

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego
we Włoszczowie” w ramach projektu „Infrastruktura Domów Kultury 2023” dofinansowanego przez
Narodowe Centrum Kultury, Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie zwraca
się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Demontaż trzech par starych drzwi, dostawę i montaż trzech par nowych drzwi

w budynku PCK-R we Włoszczowie.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy – załącznik nr. 1
Projekt umowy – Załącznik nr 2
Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3
Oświadczenie -przeciwdziałanie wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej – Załącznik nr 4
Szczegółowy opis przedmiotu
Oświadczenie o zapoznaniu z opisem – drzwi zał. nr 6
Oświadczenie o braku powiązań – drzwi

L.dz. PCKR/931/2022

Włoszczowa, dnia 28.10.2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy w
Powiatowym Centrum Kulturalno – Rekreacyjnym we Włoszczowie z siedzibą we Włoszczowie przy ul. Koniecpolskiej 42

Główny księgowy

Pliki do pobrania:

OPIS STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM CENTRUM KULTURALNO – REKREACYJNYM WE WŁOSZCZOWIE (Pobierz)

Ogłoszenie o naborze (Pobierz)

1. Kwestionariusz osobowy (Pobierz)

2. Oświadczenie o niekaralności (Pobierz)

3. Klauzula informacyjna rekrutacja pracownika (Pobierz)

 

„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objęty Programem
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” pt. „Doposażenie PCK-R w sprzęt rekreacyjny i sportowy służący rozwojowi turystyki na terenie powiatu włoszczowskiego oraz promocji zdrowego stylu życia”

Wielofunkcyjne urządzenia treningowe

W związku z realizacją projektu „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność.” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objęty Programem
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” pt. „Doposażenie PCK-R w sprzęt rekreacyjny i sportowy służący
rozwojowi turystyki na terenie powiatu włoszczowskiego oraz promocji zdrowego stylu życia”
Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty na zakup, dostawę oraz montaż wielofunkcyjnego urządzenia treningowego.
Zapytanie ofertowe – wielofunkcyjne urządzenia treningowe

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Projekt umowy – Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3

Oświadczenie -przeciwdziałanie wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej – Załącznik nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Hantle ze stojakiem

W związku z realizacją projektu „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność.” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objęty Programem
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” pt. „Doposażenie PCK-R w sprzęt rekreacyjny i sportowy służący
rozwojowi turystyki na terenie powiatu włoszczowskiego oraz promocji zdrowego stylu życia”
Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty na zakup, dostawę oraz montaż zestawu hantli ze stojakiem.
Zapytanie ofertowe – hantle ze stojakiem

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Projekt umowy – Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3

Oświadczenie -przeciwdziałanie wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej – Załącznik nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Rowery stacjonarne

W związku z realizacją projektu „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność.” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objęty Programem
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” pt. „Doposażenie PCK-R w sprzęt rekreacyjny i sportowy służący
rozwojowi turystyki na terenie powiatu włoszczowskiego oraz promocji zdrowego stylu życia”
Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty na zakup, dostawę oraz montaż 2 sztuk rowerów treningowych stacjonarnych.
Zapytanie ofertowe – rowery stacjonarne

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Projekt umowy – Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3

Oświadczenie -przeciwdziałanie wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej – Załącznik nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Hulajnogi elektryczne

W związku z realizacją projektu „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność.” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objęty Programem
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” pt. „Doposażenie PCK-R w sprzęt rekreacyjny i sportowy służący
rozwojowi turystyki na terenie powiatu włoszczowskiego oraz promocji zdrowego stylu życia”
Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty na zakup oraz dostawę 5 sztuk hulajnóg elektrycznych.

Zapytanie ofertowe – hulajnogi

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Projekt umowy – Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3

Oświadczenie -przeciwdziałanie wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej – Załącznik nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Rowery damskie

W związku z realizacją projektu „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność.” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objęty Programem
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” pt. „Doposażenie PCK-R w sprzęt rekreacyjny i sportowy służący
rozwojowi turystyki na terenie powiatu włoszczowskiego oraz promocji zdrowego stylu życia”
Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty na zakup, dostawę oraz montaż 10 sztuk rowerów damskich.

zapytanie ofertowe – rowery damskie

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Projekt umowy – Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3

Oświadczenie -przeciwdziałanie wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej – Załącznik nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Rowery męskie

W związku z realizacją projektu „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność.” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objęty Programem
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” pt. „Doposażenie PCK-R w sprzęt rekreacyjny i sportowy służący
rozwojowi turystyki na terenie powiatu włoszczowskiego oraz promocji zdrowego stylu życia”
Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty na zakup, dostawę oraz montaż 10 sztuk rowerów męskich.

zapytanie ofertowe – rowery męskie

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Projekt umowy – Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3

Oświadczenie -przeciwdziałanie wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej – Załącznik nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Hulajnogi

W związku z realizacją projektu „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność.” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objęty Programem
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” pt. „Doposażenie PCK-R w sprzęt rekreacyjny i sportowy służący
rozwojowi turystyki na terenie powiatu włoszczowskiego oraz promocji zdrowego stylu życia”
Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty na zakup oraz dostawę 5 sztuk hulajnóg elektrycznych.

zapytanie ofertowe – hulajnogi

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Projekt umowy – Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3

Oświadczenie -przeciwdziałanie wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej – Załącznik nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5

Bieżnia

W związku z realizacją projektu „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność.” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objęty Programem
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” pt. „Doposażenie PCK-R w sprzęt rekreacyjny i sportowy służący
rozwojowi turystyki na terenie powiatu włoszczowskiego oraz promocji zdrowego stylu życia”
Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty na zakup, dostawę oraz montaż bieżni elektrycznej.

zapytanie ofertowe – bieżnia

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Projekt umowy – Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3

Oświadczenie -przeciwdziałanie wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej – Załącznik nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Rowery stacjonarne

W związku z realizacją projektu „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność.” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objęty Programem
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” pt. „Doposażenie PCK-R w sprzęt rekreacyjny i sportowy służący
rozwojowi turystyki na terenie powiatu włoszczowskiego oraz promocji zdrowego stylu życia”
Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty na zakup, dostawę oraz montaż 2 sztuk rowerów treningowych stacjonarnych.

zapytanie ofertowe – rower stacjonarny

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Projekt umowy – Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3

Oświadczenie -przeciwdziałanie wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej – Załącznik nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5

Wielofunkcyjne urządzenie treningowe

W związku z realizacją projektu „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność.” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objęty Programem
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” pt. „Doposażenie PCK-R w sprzęt rekreacyjny i sportowy służący
rozwojowi turystyki na terenie powiatu włoszczowskiego oraz promocji zdrowego stylu życia”
Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty na zakup, dostawę oraz montaż wielofunkcyjnego urządzenia treningowego.

zapytanie ofertowe – wielofunkcyjne urządzenie treningowe

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Projekt umowy – Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3

Oświadczenie -przeciwdziałanie wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej – Załącznik nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5

Urządzenie eliptyczne – orbitrek

W związku z realizacją projektu „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność.” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objęty Programem
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” pt. „Doposażenie PCK-R w sprzęt rekreacyjny i sportowy służący
rozwojowi turystyki na terenie powiatu włoszczowskiego oraz promocji zdrowego stylu życia”
Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty na zakup, dostawę oraz montaż urządzenia eliptycznego/orbitreka.

zapytanie ofertowe – urządzenie eliptyczne – orbitrek

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Projekt umowy – Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3

Oświadczenie -przeciwdziałanie wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej – Załącznik nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Hantle

W związku z realizacją projektu „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność.” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objęty Programem
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” pt. „Doposażenie PCK-R w sprzęt rekreacyjny i sportowy służący
rozwojowi turystyki na terenie powiatu włoszczowskiego oraz promocji zdrowego stylu życia”
Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty na zakup, dostawę oraz montaż zestawu hantli ze stojakiem.

zapytanie ofertowe – hantle ze stojakiem

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Projekt umowy – Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3

Oświadczenie -przeciwdziałanie wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej – Załącznik nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5

Skip to content