Regulamin korzystania z siłowni w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie

Postanowienia ogólne

Siłownia zmina

Zasady korzystania z siłowni

Odpowiedzialność i kary

NOWY SPRZĘT NA SIŁOWNI !!!

siłownia4 

siłownia5 

siłownia2