Wyniki konkursu plastycznego „Szlakiem polskich legend”

Wyniki konkursu plastycznego

„Szlakiem polskich legend”

Na początku roku szkolnego został ogłoszony przez Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Włoszczowskiego. Do 22 września napłynęło niemal 90 prac , spośród których
komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce – Klaudia Suliga
II miejsce – Wiktor i Tadeusz Klimczyk
III miejsce – Radosław Klos
Wyróżnienia otrzymali: Dominika Bugajniak, Dominika Pasoń, Julia Uranek, Szymon Tarnik

Dziękujemy wszystkim za udział!

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Skip to content