Szlakiem polskich legend

Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie złożyło jesienią ubiegłego roku wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu „Kultura Dostępna 2023”. Narodowe Centrum Kultury rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało nam ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł na realizację zadania pn. „Szlakiem polskich legend”.

Tegoroczne zadanie jest niejako kontynuacją zadania z poprzedniego roku, które przybliżało mieszkańcom naszego Powiatu legendy świętokrzyskie. Tym razem chcemy umożliwić lokalnej społeczności dostęp do miejsc i wydarzeń związanych z legendami z wybranych miejsc na terenie całej Polski.

W ramach zadania planujemy zorganizować kilka wyjazdów do największych miast w Polsce, których legendy na stałe wpisały się w naszą kulturę i tradycję. Odwiedzimy m.in.. Warszawę, Kraków i Zakopane! Adresatami naszych działań będą osoby ze wszystkich grup wiekowych, przygotowujemy ofertę dla dzieci, dorosłych oraz seniorów.

Przewidzieliśmy także konkurs plastyczny dla dzieci oraz wystawę multimedialną prezentującą podsumowanie przebiegu wszystkich wydarzeń realizowanych w ramach zadania.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Zapraszamy do śledzenia naszej strony i profilu na portalu facebook, tam na bieżąco będziemy relacjonować nasze działania!

Skip to content