Rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego (wideo)

Zgodnie z uchwałą Sejmu  rok 2022 ustanowiono Rokiem Romantyzmu Polskiego. Taką decyzję podjęto w związku z dwusetną rocznicą wydania „Ballad i romansów”. Uznano, że jest to dobry powód do przypomnienia „duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”.

W 1822 roku w Wilnie ukazał się tomik wierszy Adama Mickiewicza pt. „Ballady i romanse”, które zostały uznane za początek polskiego romantyzmu. Tomik zawierał dzieła takie jak: „Romantyczność”, „Powrót taty”, „Świtezianka”, „Pani Twardowska”, które na stałe zagościły w kanonie ważnych dzieł. To były narodziny epoki, w której tworzyli wyjątkowi artyści, myśliciele i działacze polityczni. To oni w obliczu niewoli narodowej stworzyli sferę duchowej wolności. To dzięki nim rozwijały się programy niepodległościowe, a polska sztuka pojawiła się w czołówce europejskiej kultury. Twórcy tacy jak: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko czy Jan Matejko byli artystami polskimi, ale ze względu na ukazywanie narodowych wartości w uniwersalnym kontekście, traktowani jako światowi.

W uzasadnieniu decyzji możemy również przeczytać, że „bez Maurycego Mochnackiego i jego pism o wolnych Polakach, bez wieszczów Mickiewicza i Słowackiego, pochowanych w królewskich kryptach, bo Polacy uznali, że królom Polski są równi, nie byłoby Legionów Piłsudskiego czy Powstańców Warszawskich. To z romantyzmu wyrósł nowoczesny mesjanizm Jana Pawła II i unikatowy w dziejach świata ruch Solidarność.

Skip to content