Konkurs fotograficzny dla młodzieży

Konkurs fotograficzny

„Natura Powiatu Włoszczowskiego w obiektywach młodzieży”

Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie oraz Młodzieżowa Rada Powiatu Włoszczowskiego zapraszają młodzież z terenu naszego powiatu do udziału w konkursie fotograficznym.

Konkurs będzie trwał od 1 kwietnia do 12 maja 2023 r. Prace konkursowe powinny przedstawiać naturę Powiatu Włoszczowskiego, w tym krajobrazy, zwierzęta i rośliny w ich naturalnym środowisku. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową w formie cyfrowego pliku JPG o rozdzielczości min. 300 DPI i rozmiarze min. A4 (2480×3508 px.). Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane podczas wystawy w PCK-R we Włoszczowie. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy wraz z prawidłowo wypełnionym Formularzem Konkursowym oraz oświadczeniem autora w terminie do 12 maja 2023 r. na adres: mrp@powiat-wloszczowa.pl z tytułem: „KONKURS FOTOGRAFICZNY 2023”. Regulamin_konkursu_fotograficznego_MRPW_2023
Skip to content