Rezerwacja siłowni

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy - 
Referent ds. organizacji i administracji obiektów kulturalno-rekreacyjnych

Plik do pobrania:

Informacja o wynikach naboru.pdf