Rezerwacja siłowni

Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie wspiera i upowszechnia kulturę lokalną, czego dowodem jest zorganizowanie kolejnej Wystawy Rękodzieła Lokalnego „Hobby Moje Życie”. Tym razem różnorodną twórczość prezentuje Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Olesznie.

Stowarzyszenie jest młodą organizacją. Powstało w lipcu 2019 r. na terenie gminy Krasocin. Zrzesza 30 członkiń w różnym wieku, które doceniają i odkrywają na nowo wartości dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie zadebiutowało na dożynkach gminno-powiatowych w Lipiu, następnie na Włoszczowskich Targach Runa Leśnego. Bierze udział w konkursach powiatowych i wojewódzkich.

Przewodnicząca Stowarzyszenia Pani Wiesława Młynarczyk-Szlachta oraz dyrektor PCK-R Jolanta Tyjas zapraszają serdecznie do zobaczenia wystawy. Prace stowarzyszenia z Oleszna będzie można oglądać w PCK-R Włoszczowa do końca września br.

Zobacz materiał filmowy:

https://www.facebook.com/PCKRWloszczowa/videos/pcb.4266964273375724/3495925130457552/

https://www.facebook.com/PCKRWloszczowa/videos/pcb.4266964273375724/703481356874222/

wystawa oleszno strona