Rezerwacja siłowni

Do pobrania:

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

dotycząca

ogłaszonego przetargu na roboty budowlane pn.:

"Wykonanie kotłowni gazowej wraz z projektem instalacji w budynku PCK-R we Włoszczowie"